Tải lên ảnh - tuoitreit.vn
Không
Logo
Flickr Imgur
Lưu ý khi tải ảnh lên
  • Ảnh của bạn không được nặng quá 5 mb.
  • Bạn có thể chọn nhiều ảnh để tải lên cùng một lúc.
  • Bạn có quyền lựa chọn đóng dấu vào ảnh hay không.
  • Có thể tải lên được ảnh động, nhưng lưu ý là không đóng dấu cho ảnh này
  • Bạn có thể chọn nhiều máy chủ tải lên ảnh
  • Nếu ảnh của bạn có kích thước lớn, vui lòng chọn thay đổi kích cỡ
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ facebook,số điện thoại 0981.869.555 hoặc tại tuoitreit.vn

Follow me on Facebook